Name of Subject No. of Books Section Size Language

01. Aamaal & Duas

87   U / E

02. Ahlul-Bait (as)

386   U / E

03. Al-Quran Al-Kareem

143   U / E
04. Attributes 3   U / E
05. Azadari 21   U

06. Caliphs

2   E

07. Companions and Friends

61   U / E

08. Comparatives Studies

168   E

09. Death

16   E

10. Ethics

12   E

11. Fiqh & Fundamentals

14   U / E

12. For Beginners

14   U / E

13. Ghadir-e-Khum

8   E
14. Harun Yahya Collection 200   E

15. History of Islam

26   E

16. Islamic General Knowledge

39   E

17. Islamic Magazines

1   E

18. Karbala

79   U / E
19. Gnosis (Ilm-e-Irfan) 20   E
20. Khandan-e-Ijtihaad Books, Lucknow 3   U
21. Kidz 59   E

22. Miscellaneous

532   U / E
23. Nahjul Balagha 4   U / E

24. Prophets

25   E

25. Sahife

8   E

26. Salaat

19   E

27. Shiism

33   U / E

28. Short Articles

9   E

29. Social Issues

100   U / E

30. Traditions Collections

55   U / E

31. Various Histories

    E

32. Youth

    E

33. Yazeed (l.a)

2   E
Report Broken or Non Working Link on al.ijtihaad@gmail.com

For reading these books you may require Acrobat Reader 5(r) and above..click here to download